Kommunikasjon

Kommunikasjon

Vi skiller her mellom digitale og trykte flater. De digitale har touchscreen og er ofte knyttet opp mot selskapets hjemmesider, eller de har statiske budskap som skiftes ut med ønsket frekvens via SD-kort eller USB-pinne. Fordelene ved å knytte touchscreen kommunikasjonen opp mot hjemmesiden, er at dagens kunder i stor grad orienterer seg på nettet før de går i butikk. Da er det viktig at de finner igjen den samme kommunikasjonen i butikken. De trykte flatene er plater av papp, plast eller metall, alternativt folie som klebes på baklyste flater. Trykt kommunikasjon brukes fortrinnsvis til logoer, nøkkel-argumentasjon og stemningsskapende dekorasjoner med relevans til produktene.

Står tidens tann

Vi er stolte av kvaliteten vi er i stand til å tilby våre kunder, samt visjonen vi er i stand til å få til virkelighet. Med vår nye og teknisk avanserte maskinpark kan vi tilby denne tjenesten til et enda høyere nivå enn før – og mer effektivt enn noen gang.

Karlsberg SIA har mottatt finansiering fra det Latviske Investering og Utviklings byrå under den internasjonale konkurranseprogrammet. Dette programmet har co-finansiering fra det Europeiske Regionale Utviklings Fondet. Dato: 10.02.2021. Nr.: SKV-L-2021/21

Alle rettigheter reservert @ Karlsberg SIA